VOLKSVERHALEN

Het wapen van Wormer

Er is veel te doen geweest over het wapen van Wormer. De een zegt dat toen de Spanjaarden in februari 1574 de Zaanstreek binnenvielen een Wormer weesjongen, Jan Gerritszoon genaamd, zich bijzonder dapper gedroeg. In het gevecht had hij een hoofdwond opgelopen, die hij met een doek omwond. Maar toen zag hij een Spaanse hopman en met een houw sloeg hij hem de kop af en bood die Sonoy aan. 'Het verbonden hoofd' sierde sindsdien het dorpswapen.

Anderen denken dat we hier met de kop van een Friese aanvoerder hebben te doen, die door de Wormers werd gedood. Daarna hieuwen ze hem het hoofd af en brachten het naar graaf Floris V, die hen toen toestond om het hoofd in hun wapen te voeren.  

Het meest bekende verhaal is dat de Wormers zich, evenals de Haarlemmers en de Edammers, onderscheidden door hun moed en vechtlust tijdens de verovering van Damiate, aan de mond van de Nijl, in 1219. De kop van een heidense Moor, een gevreesd aanvoerder van de vijand, is daarom in het wapen opgenomen. Om het kroeshaar in bedwang te houden is zijn hoofd op het wapen met een wrong omwonden. Bestond er niet reeds in de zestiende eeuw in Wormer een herberg "'t Moerjaenshooft"?

Afbeelding:   Zie ook oorkonde in de beeldbank: PR1_doos-1_00018

Bron: Verhalenbank Meertens Instituut, ID SWATER36