Zoeken door alles
Zoeken door alles

Cursus Oud Schrift lezen voor beginners

Leer oude handschriften lezen 

Uit de handvesten van de stad Edam (0649_41_069-070)

Op 9 oktober 2020 start weer een cursus Lezen van oud schrift voor beginners

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in zeventiende- en achttiende-eeuwse handschriften. Aan de hand van oude documenten uit het Waterlands Archief leert u de letters herkennen en leert u de betekenis van oude, bijna vergeten woorden. Aan de orde komen ook de soorten documenten: wat is bijvoorbeeld een resolutie of een attestatie?

Daarbij besteedt de cursus aandacht aan de archieven zelf: door wie en waarom werden ze gevormd en wat kun je er in vinden? 

Ook in het verleden werden stad, dorp en polder bestuurd, werd er belasting betaald, werden rechtszaken gevoerd, huizen gekocht en erfenissen verdeeld. Er werd gezorgd voor de weeskinderen en er werd gedoopt, getrouwd en begraven. Veel hiervan is opgeschreven en bewaard gebleven. Het zelf kunnen lezen van de oude documenten brengt de geschiedenis wel heel dichtbij!

De lessen worden om de week gehouden, zodat u tussendoor voldoende tijd heeft om u voor te bereiden op de volgende les. Dit doet u door het maken van transcripties van de teksten. Want het lezen van oude handschriften is een kwestie van heel veel oefenen.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten.

Tijd:               Vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur, om de week
Data:             8 bijeenkomsten op: 9 en 23 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2020, 8 en 22 januari en 5 februari 2021.
Plaats:          Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te Purmerend
Kosten:        € 85,00 inclusief lesmateriaal

Inmiddels is de cursus vol; in verband met de coronamaatregelen kunnen slechts 8 deelnemers worden toegelaten.