Directeur-archivaris: Roland Bisscheroux
Plaatsvervangend archivaris: Mathilde Kors
Beleidsondersteuning-bedrijfsvoering: Diana van der Kooij
Facilitaire dienst-gebouwbeheer: Stef Hokke
Functionaris gegevensbescherming: Remco Rekoert
Inspectie en Acquisitie: Rianne van de Wetering 
Digitale informatievoorziening: Monica Preller
Beeldcollectie, bibliotheek en documentatie: Ton Mooijer
Beheer: Edgar Heineman, Joost Boersen, Loek Zoon, Frank Stootman
Publieksdiensten: Mathilde Kors (coördinator), Edgar Heineman, Elly Lof, Willeke Slim, Loek Zoon, Margreet Lenstra, Marleen de Haan
Communicatie: Zoë Oerlemans