Zoeken door alles
Zoeken door alles
Wat staat daer? Stijve wind met vorst 27 september
Train uw leesvaardigheid van oude handschriften
Lees meer
'Dagboek' Joodse gemeente vertaald 21 september


Transcriptie en vertaling van het Joods Protocolboek Edam zijn nu online beschikbaar 

Lees meer
Wat staat daer? Lekenbroeders in het klooster 17 september
Oefen het lezen van oude handschriften
Lees meer
Wat staat daer? Losgeld voor een schipper 10 september
Oefen het lezen van oude handschriften
Lees meer
Noors handelsprivilege voor ... 08 september

Test uw talenknobbel!

Lees meer