Zoeken door alles
Zoeken door alles

Archief Ursulaklooster online

Scans, transcripties en vertalingen 

Inventarisnr. 820: Verbod van het Hof van Utrecht voor baljuw, schout en schepenen van Purmerend, om de zusters te dagvaarden en te beboeten, 1409 (0129_820_001)

Jarenlang is er aan gewerkt: het onderzoek naar het

Ursula-klooster in Purmerend. Het onderzoek heeft geleid tot een prachtig boek, dat op 16 september j.l. is uitgekomen: Vrouwen en Vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Aan het boek van wijlen Vincent Nijenhuis en van Koen Goudriaan (en vele anderen) heeft ook het Waterlands Archief actief medewerking verleend.

Om het onderzoek mogelijk maken is het gehele archief gedigitaliseerd, getranscribeerd en vertaald (uit Latijn en Middelnederlands) in modern Nederlands. Het Waterlands Archief maakt het nu mogelijk om alle archiefstukken online in te zien. Zowel de originele handschriften op perkament (zogenaamde charters), de transcripties en de vertalingen zijn op de website in te zien. Klik verder op 'Inventaris' en klik de plusjes bij de gewenste inventarisnummers aan. 

Voorbeeld van de weergave van de inventaris

 

 

 

 


Meer over het 
Ursulaklooster en het kloosterarchief
Het Ursulaklooster werd opgericht in of vlak vóór 1392 in Purmerend, dat toen nog geen stad was, op de plek waar nu de Koemarkt ligt. Bij archeologische opgravingen op de Koemarkt in 2009 kwamen fundamenten en muurresten van het klooster tevoorschijn.  

In 1878 werd in de pastorie van de parochie Purmerend een pakket oorkonden gevonden van het Sint-Ursulaklooster. Deze stukken zijn uiteindelijk bij het Waterlands Archief terechtgekomen. Het gaat vooral om testamenten en eigendomsbewijzen. Zo is er een testament uit 1493 bewaard gebleven van zeventien zusters van het Ursulaklooster ten gunste van het klooster. Uit dergelijke stukken kon het grondbezit van het Ursulaklooster worden gereconstrueerd. Het was lastiger om een goed beeld te krijgen van het interne geestelijke leven van de zusters, al vertellen de testamenten ook daar wel iets over. Bovendien zitten er wijdingsoorkonden en aflaatbrieven in het kloosterarchief. Zo is er een aflaatbrief uit 1517 ten gunste van het Ursulaklooster, waarin de zusters toestemming kregen om een biechtvader te kiezen. De zusters leidden een contemplatief leven, dat wil zeggen beschouwelijk en aan gebed gewijd.

Neem eens een kijkje in de originele archiefstukken, gewoon vanuit huis! En lees de transcripties en de moderne vertalingen.

Het boek over het Ursulaklooster is te koop in de boekhandel, maar ook in de studiezaal van het Waterlands Archief:

Vincent Nijenhuis en Koen Goudriaan e.a., Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 256 blz., €20,–  ISBN 978-90-8704-662-0 Gebonden, geïllustreerd (kleur) Reeks MSB 166, NUR 684/704