Zoeken door alles
Zoeken door alles

Gezinskaarten offline gehaald

In verband met privacywetgeving

Helaas heeft ook het Waterlands Archief moeten besluiten om de scans van de Gezinskaarten (bevolkingsregisters 1920-1940) van de website te halen. Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet verenigbaar met de actuele privacy-wetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking trad. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten. Daarin staan namelijk ook gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners. 

BRAIN en KVAN, de overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden. Het Waterlands Archief heeft nog gezocht naar gronden om publicatie toch mogelijk te houden, maar deze zijn helaas niet houdbaar gebleken.

Lees meer op de website van het VNG.

De namen en geboortedata zoals die voorkomen op de gezinskaarten zijn nog wel vindbaar via 'Personen - Zoeken op naam". De gekoppelde scans worden echter niet meer getoond.

U kunt in de studiezaal ontheffing aanvragen voor onderzoek in niet-openbaar archief. U moet daarvoor kunnen aantonen dat alle op een gezinskaart voorkomende personen zijn overleden (middels een overlijdensadvertentie, bidprentje, etc.), De verkregen gegevens zijn alleen voor privégebruik en mogen niet worden gepubliceerd.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de maatregelen die wij moeten treffen om te voldoen aan de privacy-wetgeving.