Zoeken door alles
Zoeken door alles

Migranten centraal op Don Bosco College

Archief in de klas 

Migratie is van alle tijden. Zo'n 98% van alle Nederlanders heeft buitenlandse voorouders, zo heeft onderzoek uitgewezen (zie ook de informatieve website Vijf eeuwen migratie). En in Waterland is dat niet anders. Eigen archiefonderzoek van het Waterlands Archief wijst uit dat de meeste immigranten die tot de Tweede Wereldoorlog de regio Waterland binnenkwamen, uit Duitsland kwamen. Verder waren ook Noorwegen, Zweden en Denemarken belangrijke herkomstlanden. Deze immigranten brachten hun gewoonten en hun geloof mee. Zo werd de evangelisch-lutherse kerk van Edam gesticht door immigranten uit Scandinavië en Duitsland. 

Het Don Bosco College in Volendam organiseerde in juni een Migrantenproject voor de leerlingen van 3 Atheneum. Op uitnodiging van de sectie Geschiedenis kwam het Waterlands Archief in de klas om de leerlingen bekend te maken met met het doen van onderzoek in archieven. Ook kregen de leerlingen een presentatie over de migrantengeschiedenis van de regio Waterland.

Na de presentatie gingen de leerlingen aan het werk met een door het Waterlands Archief samengesteld werkboekje. Hierin opdrachten over immigranten in Edam, Monnickendam en Volendam. Verder schreven de leerlingen een klein stukje oud schrift uit een origineel archiefstuk over, dat betrekking had op een migrant. Speciaal voor deze opdracht had de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging) loepjes laten maken die de leerlingen mochten houden, een prachtige geste! Als laatste opdracht mochten ze een beginnetje maken met hun eigen kwartierstaat. Wellicht een aanzet tot het doen van verder archiefonderzoek...

Leraren, leerlingen en archief waren erg enthousiast over de lessen. Dit gaat zeker een vervolg krijgen in het volgende schooljaar!

jaarverslag - 2014.pdf