Zoeken door alles
Zoeken door alles

Oortwijns tekeningen toegankelijk gemaakt

Ruim 2600 illustraties online geplaatst

De projectgroep 'Oortwijn', bestaande uit de Purmerenders Jan Dekkers, Koos van Zijp, Jaap van Kuler en Vincent Hoogendijk, heeft een mega-klus geklaard. Samen hebben zij ruim 2600 illustraties van de bekende tekenaar Maarten Oortwijn ingescand en beschreven. Onlangs is deze collectie online geplaatst in de beeldbank op deze website.

Fotograaf met de pen
De geboren en getogen Purmerender Maarten Oortwijn (1912 - 1996) was tekenaar, illustrator en fotograaf. Hij specialiseerde zich in landschapstekeningen en in stads- en dorpsgezichten van de provincie Noord-Holland en van zijn ‘eigen’ regio Waterland in het bijzonder. Oortwijn werd wel beschreven als de 'fotograaf met de pen'; zijn werken geven een haast fotografisch nauwkeurige weergave van topografie en architectuur, van ambachten en interieurs van woningen of kerken. Zijn werk werd regelmatig afgedrukt in de Nieuwe Noord-Hollandse Courant, de Typhoon en de Speelwagen (bron: Kistemaker).

Bewaring
Een serie van ruim 2600 illustraties werd in 2013 in bewaring gegeven aan het Waterlands Archief door Hanny Couwenhoven-Oortwijn, dochter van de Purmerender tekenaar. De collectie bedroeg zo’n 5 strekkende meter: hierin veel originele tekeningen en aquarellen maar ook knipselmappen. Het zijn stads-, dorps- en landschapsgezichten, cartoons, spotprenten, ontwerpen: een heel diverse collectie.Vrijwel onmiddellijk werd het plan opgevat om de tekeningen op te nemen in de online beeldbank van het Waterlands Archief. Dat was ook de nadrukkelijke wens van Oortwijns dochter. Om de collectie ongebruikt in de kluis weg te stoppen was ook voor haar geen optie.

De werkgroep inventariseerde het materiaal en sorteerde het op soort en grootte. Daarna volgde het scannen. Afbeeldingen tot A3-formaat werden door de werkgroep op het Archief gescand; de grotere afbeeldingen vereisten speciale scanners van een professioneel bedrijf. Vervolgens werden de scans digitaal nabewerkt. De originele illustraties werden duurzaam verpakt in zuurvrij materiaal.

Beschrijven
Vervolgens kwam de werkgroep jarenlang op dinsdagmiddagen bijeen op het archief, om daar, onder begeleiding van beeldbank-beheerder Ton Mooyer, alle illustraties nauwgezet te beschrijven. Daarbij waren Oortwijn's knipselmappen vol krantenartikelen van groot nut. Door te noteren wat er op iedere illustratie staat afgebeeld en wat er aan tekst staat bijgeschreven, is het mogelijk geworden de tekeningen terug te vinden op de online beeldbank van het Waterlands Archief. Bravo heren! Wij zijn allemaal trots op het resultaat en hopen dat de beeldbank nóg vaker zal worden geraadpleegd!

Nieuwgierig geworden? Kijk in de beeldbank van het Waterlands Archief!

Bekijk óók de foto’s van Maarten Oortwijn in onze beeldbank.