Zoeken door alles
Zoeken door alles

Archief Gemeente Katwoude opnieuw geïnventariseerd

 Archief nu goed toegankelijk

De gemeente Katwoude in 1865 (fotonr. WAT001020087)

Het archief van de voormalige gemeente Katwoude 1813-1969 is onlangs opnieuw geïnventariseerd en geheel zuurvrij verpakt. Het archief was voorheen in twee afzonderlijke, elkaar overlappende, archiefblokken verdeeld en de inventaris was gebrekkig. Deze archiefblokken zijn nu in één archief met één inventaris samengebracht.

Het betreft toegangsnummer 0676: Gemeente Katwoude, 1813 - 1969.

Bij het inventariseren van dit archief werden in de aanvullingen een paar verrassingen aangetroffen. In dozen met het opschrift "Registers nog nakijken" werd een aantal interessante vondsten gedaan. De dozen bleken een aantal tienjarentafels van de burgerlijke stand te bevatten, die tot noch toe als 'niet aangetroffen' te boek stonden. Ook werden een aantal registers aangetroffen die onder de bevolkingsregisters vallen: registers van afgegeven getuigschriften en woningregisters. 

De betreffende archieven zijn hiermee aangevuld:

Toegangsnummer 0253: Burgerlijke Stand gemeente Katwoude, 1817 – 1970, inventarisnrs. 58 t/m 74.

Toegangsnummer 0272: Bevolkingsregisters gemeente Katwoude, 1850 – 1970, inventarisnrs. 10 t/m 18.