Zoeken door alles
Zoeken door alles
Wat staat daer? Lekenbroeders in het klooster 17 september
Oefen het lezen van oude handschriften
Lees meer
Wat staat daer? Losgeld voor een schipper 10 september
Oefen het lezen van oude handschriften
Lees meer
Noors handelsprivilege voor ... 08 september

Test uw talenknobbel!

Lees meer
Wat staat daer? Outfit van een schippersknecht 03 september

Train uw leesvaardigheid op een leuke manier

Lees meer
Wat staat daer? Overwerkte klokkenist klaagt 25 juni

Oefen het lezen van oude handschriften

Lees meer