Zoeken door alles
Zoeken door alles

Organisatie

Over het Waterlands Archief

Het Waterlands Archief is het betrouwbaar geheugen van de regio Waterland. Met bijna vijf kilometer archieven, een uitgebreide bibliotheek, een rijke verzameling historische kaarten, prenten, foto’s, kranten, tijdschriften en documentatie van/over de regio Waterland vormen onze depots een essentiële bron voor historisch onderzoek.
Wij bewaren de archieven van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland en hun voorgangers. Zo ook de archieven van de waterschappen in de regio, van vele notarissen en particuliere instellingen, zoals kerken, bedrijven en verenigingen, en van families en personen. 

Wij beheren de archieven en collecties en maken deze toegankelijk zodat ze door iedereen zijn in te zien. Bovendien digitaliseren wij steeds meer documenten en zetten ze online via deze website en archieven.nl. Dat betekent dat u een deel van uw historisch onderzoek thuis kunt doen. Documenten die niet gedigitaliseerd zijn kunt u (kosteloos) inzien in onze studiezaal.

Lees meer over ons werkgebied in Geschiedenis van de regio Waterland.

Geschiedenis van het Waterlands Archief

Het Waterlands Archief is opgericht in 1979 als Streekarchief Waterland, toen de gemeenten in de regio overeenkwamen om hun historische archieven, en de wettelijke taken ten aanzien van het beheer daarvan, over te dragen aan de gezamenlijke archiefdienst. 

Bij de verhuizing naar de huidige archiefbewaarplaats in 2003 werd de naam gewijzigd in Waterlands Archief.
Sinds 2018 is het Waterlands Archief een zelfstandige gemeenschappelijke regeling van de zes aangesloten gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland.

Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief (PDF, Staatscourant 31-07-2018)

Doelstelling en taken

De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van procesgebonden overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd. Deze wettelijke taken van de deelnemende colleges zijn gedelegeerd aan het Waterlands Archief (en vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling). Daaruit vloeien de volgende kerntaken voort:

  • Toezicht op tijdige overdracht van de gemeentelijke archieven en op de kwaliteit van de archiefvorming bij de aangesloten gemeenten, en acquisitie van particuliere archieven die een aanvulling vormen op de collectie;
  • Beheer van de archieven en deze toegankelijk maken door inventarisatie en indexering;
  • Beschikbaar stellen van de collectie aan een zo breed mogelijk publiek, in de studiezaal, via de website en door educatie en voorlichting.

Samenwerking
Sinds 2003 werkt het Waterlands Archief structureel samen met de naastgelegen Bibliotheek Waterland om het publieksbereik te vergroten. Archief en bibliotheek verzorgen samen een educatief aanbod voor scholieren en organiseren ook evenementen en lezingen, zoals de jaarlijkse Nieuwenhuijzenlezing.
Ook werkt het Waterlands Archief structureel samen met de omringende archiefdiensten, met historische verenigingen en musea in de regio, en met basis- en middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Toezicht en advies

Naast het beheer en toegankelijk maken van gemeentearchieven, is ook het houden van toezicht op de niet-overgebrachte archieven een wettelijke taak die het Waterlands Archief uitvoert. Dit betekent dat er inspecties worden gehouden op het informatie- en archiefbeheer van de zes gemeenten (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland). Namens de archivaris voert de archiefinspecteur het toezicht uit op het informatie- en archiefbeheer van de zes gemeenten.

In de praktijk houdt dit in dat de archiefinspecteur eenmaal per twee jaar bij elke gemeente een KPI (kritische prestatie indicatoren) inspectie uitvoert. Hiermee wordt gemeten in hoeverre een gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Archiefwet. Het verslag over het archief- en informatiebeheer dat uit de KPI inspectie voortvloeit, wordt aan het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Naast de KPI inspecties kunnen ook thema-inspecties plaatsvinden. 

Expertisecentrum digitaal archiveren
De zes gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief adviseren wij over de inrichting van een duurzame informatievoorziening. In de omslag naar digitaal archiveren is er behoefte aan advisering en ondersteuning van archiefvormers. Het Waterlands Archief is hierin proactief en een professionele partij, en wordt daarmee een expertisecentrum op het gebied van digitaal archiveren.

Uitvoeringsplan en jaarverslagen

Download de documenten in pdf-formaat:

Uitvoeringsplan Waterlands Archief 2018-2021

Jaarstukken 2018
Jaarverslag 2017
           
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Aansluitnummers

KvK 502.03.711
BTW nr. NL 0042.81.664b01
RSIN nummer/fiscaal nummer 004281664

ANBI

Het Waterlands Archief is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 04-10-2018. Daarbij horen bepaalde belastingvoordelen. Als u een donatie (gift) doet aan het Waterlands Archief, is deze in principe aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting (zie Belastingdienst). Ook hoeft het Waterlands Archief als ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen over een schenking of nalatenschap. 

Organisatie

Bestuur
Het bestuur van het Waterlands Archief wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten: D. Bijl (voorzitter /Purmerend), T. van Nieuwkerk (Waterland), P. Tange (Wormerland), J. van Beek (Beemster), L. Sievers (Edam-Volendam), D. Straat (Landsmeer). De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Medewerkers
Directeur-archivaris: Roland Bisscheroux
Plaatsvervangend archivaris: Mathilde Kors
Beleidsondersteuning-bedrijfsvoering: Diana van der Kooij
Acquisitie: Jacinta Kramer
Digitale archivering: Migiza Victoriashoop
Beeldcollectie, bibliotheek en documentatie: Ton Mooijer
Beheer: Cees de Groot, Edgar Heineman, Jacinta Kramer, Joost Boersen, Loek Zoon, Fenna Brouwer
Publieksdiensten: Mathilde Kors (coördinator), Edgar Heineman, Elly Lof, Willeke Slim, Loek Zoon, Margreet Lenstra, Marleen de Haan

Stagiairs
Het Waterlands Archief biedt regelmatig stageplekken aan voor studenten van de archiefopleidingen.
Bovendien is het Waterlands Archief een erkend SBB-leerbedrijf voor het MBO.      

Vrijwilligers
Bij het Waterlands Archief zijn tal van vrijwilligers actief, o.a. met het beschrijven van foto’s en het invoeren van namen in de voorouder-database. Veel werk kan van huis uit verricht worden. Begeleiding wordt geboden door medewerkers van het Waterlands Archief. Als u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij het Waterlands Archief, stuur ons dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..