Het Waterlands Archief wil het betrouwbare geheugen van regio Waterland zijn. Wij zijn een archiefinstelling die de archieven van aangesloten gemeenten beheert. Ook de archieven van de waterschappen in het werkgebied en van particuliere instellingen worden bij het Waterlands Archief bewaard.