Zoeken door alles
Zoeken door alles

Privacyverklaring

Het Waterlands Archief streeft ernaar uw persoonsgegevens met zorg te behandelen en af te schermen voor oneigenlijk gebruik. Hiertoe houdt het Waterlands Archief zich aan de geldende wetgeving omtrent privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie. Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Waterlands Archief respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de AVG om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert het Waterlands Archief u over de wijze waarop het Waterlands Archief met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn. 

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Afhandeling van de door u aangevraagde informatie of publicaties
- Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening 
- Samenstellen gebruikersstatistieken
- Beveiliging en verbetering van onze website

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemden doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd. 

Rechten van betrokkene

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Uw rechten zijn: 
- Recht op inzage: u kunt een verzoek richten aan de Functionaris Gegevensbescherming om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken en beheren.
- Recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie, waarbij het Waterlands Archief wel gehouden is aan de registratie van persoonsgegevens volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. 
- Recht om vergeten te worden: u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van het Waterlands Archief.
- Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie. 
Let op: het gaat hierbij om uw persoonsgegevens in onze bedrijfsadministratie en niet om persoonsgegevens uit de archieven die wij beheren in onze depots.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het Waterlands Archief gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van het Waterlands Archief zullen optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij het Waterlands Archief daartoe verplicht is op grond van de wet. 

Het Waterlands Archief draagt, samen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Datalekken

Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van het Waterlands Archief voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft, vragen wij  dit direct te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het algemene telefoonnummer van het Waterlands Archief. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het data-incident treedt dan in werking. 

Cookies

Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kun maken van alle mogelijkheden op onze website. 

Hyperlinks

De website van het Waterlands Archief bevat hyperlinks naar websites van derden. Het Waterlands Archief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites. 

Wijzigingen 

Het Waterlands Archief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Contactgegevens

Het Waterlands Archief stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als uw van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Waterlands Archief, kunt u dit laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. 

Purmerend, 1 oktober 2018