Zoeken door alles
U kunt met ons chatten:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur
Op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 16:00 uur


Misschien wordt uw vraag ook beantwoord in onze Veel gestelde vragen

Zoeken door alles

Informatie over de Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB's)

Dopen, trouwen en begraven vóór 1811      

In een gedeelte van de Doopboeken van het Waterlands Archief kunt u nu zoeken op naam. Trouw- en Begraafboeken zijn in voorbereiding (ook maar gedeeltelijk).

Wel zijn alle DTB's gescand en online in te zien. Ook de doop-, trouw- en begraafregisters die zich nog in de kerkarchieven bevonden zijn daar in te zien. U vindt ze onder Scans van genealogische bronnen; filter verder op soort bron en op plaats e.d.

Tot 1811 (toen de Burgerlijke Stand werd ingevoerd) was het de dominee of pastoor (of de koster) die bijhield wanneer er binnen de kerkgemeente een kind gedoopt werd, wie er trouwden of begraven werden. Ook de gaardersboeken, waarin de betaalde impost (belasting) op trouwen en begraven genoteerd werd, worden hier tot de DTB's gerekend, evenals de lidmatenregisters van de kerkgemeenten. Het zijn belangrijke bronnen in het onderzoek naar voorouders.

In welke plaats moet ik zoeken?
Een probleem bij het zoeken naar vermeldingen in de DTB's is dat niet altijd bekend is tot welke kerk een voorouder behoorde, en dus in welke plaats u een vermelding moet zoeken.
In de lijst Informatie over de Doop-, trouw- en begraafregisters kunt u per plaats opzoeken in welke plaats men van een bepaald geloof naar de kerk ging.
Bron van deze informatie:    
NOORD HOLLAND - PERSMAN,J.R. / ZONJEE,J.J.
Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken.
Rijksarchief in Noord-Holland,1973. 286pp. Paperback.

Wilt u meer weten over wat Doop-, trouw- en begraafregisters zijn? Meer achtergrondinformatie hierover kunt u lezen op de website van het CBG.