Zoeken door alles
U kunt met ons chatten:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur
Op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 16:00 uur


Misschien wordt uw vraag ook beantwoord in onze Veel gestelde vragen

Zoeken door alles

Uitleg over zoeken naar personen

Hier volgt een korte handleiding voor het zoeken naar Personen op deze website.

Met de knop Personen kunt u zoeken in de database met namen van personen die voorkomen in bronnen van het Waterlands Archief.
U kunt op twee manieren zoeken: Zoeken op naam en bladeren in de Scans van genealogische bronnen. Want van lang niet alle bronnen zijn de namen ingevoerd in de database.

Zoeken op naam

Hiermee kunt zoeken in:

   - de bevolkingsregisters van 1850-1939 van de regio Waterland;
   - een groot deel van de doopboeken tot 1811;
   - de notariële akten van Purmerend 1843-ca. 1890 (wordt nog steeds uitgebreid);
   - de afbeeldingen in de Beeldbank, voor zover de personen met naam beschreven zijn (let op, nog niet alle foto's zijn beschreven);
   - de nadere toegangen van enkele archiefstukken (maar lang niet alle archiefstukken!)

1=Zoekveld eenvoudig of uitgebreid (klik op de pijltjes achter Achternaam)
2=Sorteer het zoekresultaat op achternaam, voornaam, datum, enz.
3=Sorteer het zoekresultaat oplopend of aflopend
4=Kies tabelweergave of detailweergave
5=Filter het zoekresultaat op Soort bron, Rol, Plaats 

Kolommen sorteren: Bovenin kunt u de kolommen Achternaam, Voornaam, Datum, Plaats, Rol apart sorteren door op het driehoekje dat erachter staat te sorteren. Door nogmaals te klikken wordt de sortering omgedraaid:

Uitgebreid zoeken: Vul achternaam, eventueel tussenvoegsel en eventueel voornaam en periode in; als u twijfelt over de juist schrijfwijze, gebruik dan een * sterretje. P*ter* levert bijv. onder andere Pieter, Peter en Pieter C. op. Ant*on* levert zowel Anton als Antoon op, en ook Anthonius, Anthonis, Anthonij, Anthonia, Antonetta...

Denk om variaties in spelling; men nam het vroeger niet zo nauw met de 'juiste' spelling van (achter)namen. Probeer verschillende variaties uit!
Bij het invoeren in de database is aanvankelijk gekozen voor: eerste voornaam voluit, tweede voornaam afgekort: Maria Geertruida Johanna werd genoteerd al Maria G. Later is ervoor gekozen om álle voornamen voluit te schrijven. Beide variaties komen dus voor! Met Maria G* vindt u beide varianten.

Attentie: Bij de foto's zijn voornaam en achternaam samen in het veld achternaam terecht gekomen. Houd daar rekening mee!

Filters gebruiken: Aan de linkerkant staan filters op Soort bron, Rol, Plaats. hiermee kunt u de zoekresultaten verder verfijnen. 

Scans bekijken: Door op een naam in de resultaatlijst te klikken, komt u in de detailweergave van de inschrijving.
Onderaan ziet u de scans van de archiefstukken; de aan de inschrijving gekoppelde scan(s) zijn in groen weergegeven. Klik hierop om in te zien.
U kunt de scans ook downloaden/opslaan.   

Terug naar de lijst: U kunt altijd terug naar 'Personen', de lijst waar u een naam hebt geselectereerd.
Scroll naar boven en klik op "Terug naar Personen" in de blauwe balk.

Scans van genealogische bronnen

Hiermee kunt u bladeren door de archiefstukken die al zijn gedigitaliseerd, maar die u nog niet op naam kunt doorzoeken. Het betreft bijvoorbeeld de DTB’s (Doop-, trouw- en begraafregisters, tot 1811), aanvullingen op de DTB's uit kerkarchieven, lidmatenregisters, volkstellingsregisters, militieregisters, enkele registers van de Burgerlijke stand (alleen Purmerend 1923-1959)*.
Ook de archiefstukken die wel op naam doorzoekbaar zijn, kunt u hier doorbladeren: de bevolkings- en dienstbodenregisters (1850-1940), notariële akten en repertoria (alleen Purmerend 1843-1868 resp. 1843-1894).

Filters gebruiken en sorteren werkt in grote lijnen als hierboven beschreven, bij Zoeken op naam. 

* Overige registers van de Burgerlijke Stand zijn niet gedigitaliseerd door het Waterlands Archief. U kunt ze in de studiezaal op microfiche raadplegen. Voor digitaal zoeken in deze registers verwijzen wij u naar externe websites als Wiewaswie, FamilySearch, MyHeritage e.d.

Klappers op de DTB’s
De Doop-, trouw- en begraafregisters zijn (nog) niet ingevoerd in een database. Daarom kunt u hierin niet zoeken op naam.Wel zijn alle eerder gemaakte digitale klappers omgezet naar PDF en op de website geplaatst, op de pagina  Klappers op de DTB’s. Wellicht bestaat van het DTB dat u wilt doorzoeken, een digitale klapper in PDF. Zo ja, klik deze aan in de lijst. Dan opent zich een document in PDF.
Zoeken met Control + F: Met contol + F opent u een simpel zoekscherm, waarmee u de PDF kunt doorzoeken. Met de gevonden gegevens (namen, datum, eventueel bladzijdenummer) kunt u in de gedigitaliseerde DTB’s de originele inschrijving terugvinden, met Bladeren in bronnen.

De oudste, papieren klappers zijn gedigitaliseerd en worden tussen de DTB’s aangeboden onder Bladeren in bronnen. Ze zijn te herkennen aan het woord klapper in hun naam. Hierin kan niet worden gezocht met Control+F, er kan alleen worden gebladerd. 

‘Ontbrekende’ notariële akten
Bij het zoeken naar notariële akten ziet u soms de melding: 'De akte is in originali uitgegeven en is niet aanwezig'. Destijds is de akte door de notaris aan de belanghebbende overhandigd. Het is dan alleen in het repertorium van dat jaar terug te vinden, via Scans van genealogische bronnen.

Fouten melden: graag!
Ongetwijfeld bevat helaas ook onze database fouten. U kunt fouten melden door te klikken op de knop 'Stuur een reactie naar Waterlands Archief'. Uw reactie of verbetering wordt beoordeeld door een medewerker van het Waterlands Archief, en na goedkeuring verwerkt in de database. Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Nog niet klaar...
Het aantal namen in onze Personen-database wordt nog uitgebreid. Hier wordt nog hard aan gewerkt.