Het Waterlands Archief streeft ernaar uw persoonsgegevens met zorg te behandelen en af te schermen voor oneigenlijk gebruik. Hiertoe houdt het Waterlands Archief zich aan de geldende wetgeving omtrent privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie. Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het Waterlands Archief respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de AVG om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert het Waterlands Archief u over de wijze waarop het Waterlands Archief met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn. 

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
 • Afhandeling van de door uw aangevraagde informatie of publicaties
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, cursussen, etc.
 • Bieden van een eigen web-omgeving ‘Mijn studiezaal’ 
 • Werving en selectie 

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemden doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

Rechten van betrokkene

De rechten van betrokken met betrekking tot persoonsgegevens die in overgebrachte  archiefbescheiden voorkomen, kunnen in het kader van archivering in het algemeen belang en op 
grond van artikel 89 Avg worden beperkt. Dit betekent het volgende:

 • Recht op informatie: Het Waterlands Archief voert geen onderzoek uit naar persoonsgegevens in archiefbescheiden. Het is aan de onderzoeker zelf om te achterhalen of en waar hij/zij in de archiefbescheiden voorkomt.
 • Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om archiefbescheiden te raadplegen, tenzij de verzoeken zo ongericht zijn dat deze in redelijkheid niet kunnen worden ingewilligd.
 • Correctierecht: om de authenticiteit van de overgebrachte archiefbescheiden te waarborgen is het niet mogelijk om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Wel kan het Waterlands Archief op verzoek uw eigen lezing aan het dossier toevoegen.
 • Recht van verzet: mochten overgebrachte archiefbescheiden onjuiste persoonsgegevens bevatten, dan is het niet mogelijk de verwerking hiervan door het Waterlands Archief te blokkeren. 
 • Recht om vergeten te worden: dit recht is niet van toepassing op archiefbescheiden die zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Het Waterlands Archief heeft namelijk als wettelijke taak de overgebrachte archiefbescheiden voor onbepaalde tijd te bewaren.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: aangezien de Archiefwet bepaalt naar welke archiefbewaarplaats archiefbescheiden overgebracht moeten worden, heeft een betrokkene niet het recht zijn persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op bezwaar: het Waterlands Archief voert een taak van algemeen belang uit, waardoor het niet mogelijk is om bezwaar te maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens in overgebrachte archiefbescheiden.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het Waterlands Archief gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van het Waterlands Archief zullen optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij het Waterlands Archief daartoe verplicht is op grond van de wet. 

Het Waterlands Archief draagt, samen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Datalekken

Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van het Waterlands Archief voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft, vragen wij  dit direct te melden via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het algemene telefoonnummer van het Waterlands Archief 0299-411530. Wij gaan dan direct met uw melding aan de slag.

Cookies

Via onze website maken wij gebruik van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 

Hyperlinks

De website van het Waterlands Archief bevat hyperlinks naar websites van derden. Het Waterlands Archief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Wijzigingen

Het Waterlands Archief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Overlijden

Alleen persoonsgegevens van levende personen worden beschermd door de AVG. De hierboven genoemde rechten kunnen daarom ook alleen door levende personen worden uitgeoefend; deze rechten gaan na overlijden niet over op de nabestaanden.

Uit eerbied voor de overledene willen wij persoonsgegevens van overledenen zo spoedig mogelijk verwijderen uit onze bedrijfsadministratie-bestanden.

Wij verzoeken nabestaanden daarom het overlijden van vaste bezoekers aan het Waterlands Archief door te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

Het Waterlands Archief stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als uw van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Waterlands Archief, kunt u dit laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Het is mogelijk een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor te leggen. Deze Autoriteit is de nationale toezichthouder op de naleving van de AVG.

U kunt telefonisch contact met hen opnemen via 088-1805250 of direct via de website een klacht indienen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

Bezwaren

Bezwaren tegen verwerking persoonsgegevens, servicenormen of bezoekersreglement? Lees ons protocol (pdf)

Purmerend, 01-09-2022