Zoeken door alles
Zoeken door alles

Beemster

Beemsterlants caerte, 1650 (west-oost geörienteerd!)Van alle gemeenten waarvan het Waterlands Archief de archieven beheert, heeft Beemster de kortste geschiedenis. Die begint in 1607, toen er een onderneming werd opgericht om de drooglegging van het Beemstermeer ter hand te nemen. Het water vormde een bedreiging omdat het met iedere storm meer land afsloeg en de omliggende landerijen bedreigde. Bovendien hoopte men vruchtbare landbouwgrond terug te winnen op het water. Er waren al enkele droogleggingen gedaan maar nog nietop zo'n grote schaal als in de Beemster. Rijke Amsterdamse kooplieden investeerden hun kapitaal in deze stoutmoedige onderneming.

De buitenplaats Vredenburg aan de Zuiderweg, ca. 1653Molenbouwer en waterbouw-
kundige Jan Adriaansz.
Leeghwater (1575-1650) kreeg
de technische leiding over het
project. Om het Beemstermeer
werd een ringdijk aangelegd,
waarlangs molens werden
gebouwd voor de bemaling.
Op 19 mei 1612 viel het Beemstermeer droog: 7200 hectare vruchtbare grond die ruimte bood aan vele boerderijen. Door loting werden de kavels verdeeld. Prachtige buitenplaatsen werden aangelegd op de kavels van de investerende kooplieden.
Als woonkernen ontstonden Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster en Noordbeemster. Verder zijn er de buurtschappen Halfweg en Klaterbuurt.

Vanwege het unieke en relatief ongerepte verkavelingspatroon staat de Beemster sinds 1999 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Beemster vierde in 2012 haar 400-jarig bestaan als polder.

Vanaf haar ontstaan werd de Beemster bestuurd door het polderbestuur, dat tot 1807 tevens fungeerde als dorpsbestuur. Er is sprake van de gemeente Beemster vanaf 1812.


Terug naar de kaart                                                        Klik op de afbeeldingen om te vergroten