Zoeken door alles
Zoeken door alles

Volendam

Volendam ligt ten zuiden van Edam, aan de monding van het veenriviertje de Ye. Toen Edam kort na 1357 via het Oorgat (in oostelijke richting) een nieuwe verbinding met de Zuiderzee kreeg, kon de oude havenmond (in zuidelijke richting), in de monding van de Ye, dicht ('vol') worden gemaakt. Die dam kwam gereed in 1450. Rond de dam in de Ye vestigden zich toen enkele vissers en boeren, waarmee de geschiedenis van Volendam ('Vollendam') begon. Het dorp groeide uit tot een van de belangrijkste vissersplaatsen aan de voormalige Zuiderzee en in de 19e en 20e eeuw tot een vermaarde toeristische trekpleister. 

Door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verloor de visserij sterk aan betekenis. Industrie, bouwnijverheid, watersport en toerisme vormen tegenwoordig de belangrijkste bronnen van bestaan. 

Volendam heeft altijd tot de stad c.q. gemeente Edam behoord; lange tijd goldt het als een aparte wijk van Edam: wijk 7. 

Terug naar Gemeente Edam-Volendam  

  
Reconstructiekaartje van Volendam en Katham, 1321-1357 (Fotonummer WAT001021073)