Zoeken door alles
Zoeken door alles

Etersheim

Kaart uit 1775 gemaakt n.a.v. dijkdoorbraken. Etersheim rechts op de kaart
(Fotonummer WAT001020242)

Etersheim is een klein buurtschap. Het oorspronkelijke dorp werd in de 12e eeuw door de Zuiderzee verzwolgen; in 2009 is door amateurarcheologen een gave zandstenen sarcofaag gevonden dichtbij de dijk in het IJsselmeer, op de plek waar het oude dorp gelegen moet hebben.
Het vervallen schooltje waar schoolhoofd C.J. Kievit zijn eerste Dik Trom-boek schreef, is onlangs gerestaureerd en ingericht als kinderboekenmuseum. 

Bestuurlijke ontwikkeling
Etersheim was een zelfstandige gemeente tot 1811, viel van 1812 tot 1817 onder Oosthuizen, waarna het tot 1848 weer zelfstandig was. Daarna werd het weer bij Oosthuizen gevoegd, waar het bleef tot de fusie tot gemeente Zeevang in 1970.
Sinds de fusie van de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam op 01-01-2016 maakt Etersheim deel uit van de gemeente Edam-Volendam.

Terug naar gemeente Edam-Volendam    

Schooljongens voor de dorpsschool, ca. 1920. De school is nu kinderboekenmuseum (Fotonummer WAT001022773)