Zoeken door alles
Zoeken door alles

Geschiedenis van Warder

Warder komt al rond 1200 voor in documenten als Warthere/Werthere, maar ook wel als Waerder. Die naam kan in verband worden gebracht met waard, land dat regelmatig onder water stond. Het was buitengedijkt land, omdat men toen nog niet de techniek had om zulk laag gelegen land in te polderen. De ontginning van het laagveen begon hier in de 11e eeuw vanuit het oosten, vanaf de oever van het Flevomeer. Dat was toen nog een zoet binnenmeer.
Toen in de 12e-13e eeuw de Zuiderzee oprukte, is men vermoedelijk gedwongen geweest het dorp Warder meer landinwaards te verplaatsen, maar zeker is dit niet. Warder is een langgerekt lintdorp met een agrarisch karakter.

Tot 1817 hoorde Warder bij Middelie; daarna werd het een zelfstandige gemeente. Tot het in 1970 opging in de gemeente Zeevang.
Sinds de fusie van Zeevang met Edam-Volendam per 01-01-2016 valt Beets onder de gemeente Edam-Volendam.

De gemeente Warder in 1866 (Fotonr. WAT001020246)

 Oosteinde in Warder, ca. 1900 (Fotonummer WAT001007863)

Terug naar gemeente Edam-Volendam                                                                           Klik op de afbeeldingen om te vergroten