Zoeken door alles
Zoeken door alles

Geschiedenis van Schardam

Schardam als deel van gemeente Beets, 1866Schardam ontstond begin 14e eeuw toen er een dam werd aangelegd in de afwatering van de Beemster, dat tegen die tijd was uitgegroeid tot een gevaarlijk binnenwater. Door deze dam werd de invloed van de Zuiderzee op het omringende land sterk teruggebracht. De sluizen zijn eeuwenlang van enorm belang
geweest voor het behoud van het achterland. De eerste sluis was vermoedelijk van hout; later kwamen er op drie plekken stenen sluizen, die allemaal nog intact zijn.
De inwoners van Schardam waren vooral vissers. Schardam ligt precies op de grens tussen Waterland en West-Friesland. Tot hier reikte de macht van het gerecht van Hoorn: de banpaal op de dijk in het dorp toont het punt waar ongewenst lieden de stad uit gezet (verbannen) werden.

Schardam was van 1817 tot 1854 een zelfstandige gemeente;
daarna werd het bij Beets gevoegd. In 1970 ging Beets met
Schardam op in gemeente Zeevang.
Op 1 januari 2016 fuseerde de gemeente Zeevang met Edam-Volendam.
 

Schardam, op de IJsselmeerdijk, datum onbekend Idem, zuidelijker, datum onbekend

 Terug naar de gemeente Edam-Volendam                                                                         Klik op de afbeeldingen om te vergroten