Zoeken door alles
U kunt met ons chatten:

Op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur
Op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 16:00 uur


Misschien wordt uw vraag ook beantwoord in onze Veel gestelde vragen

Zoeken door alles

Broek in Waterland

Broek in Waterland wordt al Gemeente Broek in Waterland in 1866genoemd in documenten
uit de tweede helft van de 13e eeuw. Het dorp ontstond
als ontginningsdorp langs het veenriviertje Aa of Ee.
Aanvankelijk leefden de bewoners van de landbouw,
maar toen het land te drassig werd schakelden zij over
op veeteelt.
In de 16e eeuw werd echter het meeste geld verdiend
met de koophandel en de haringvangst. Veel Broekers
voeren op de Oostzeelanden op graan. Het bracht het
dorp grote rijkdom. Statige huizen verrezen rond het
Havenrak. Broek werd tot in het buitenland bekend en
trok bezoekers die de houten gevels en de siertuinen
kwamen bewonderen. Houtbouw werd toegepast omdat
stenen huizen in de slappe bodem zouden wegzakken.

Toen de scheepvaart in de 17e eeuw verminderde
begon men zich toe te leggen op zuivelproductie voor
Amsterdam, een grote afzetmarkt. Maar veepest en
overstromingen maakten hier in de 18e eeuw een einde
aan en het dorp verarmde. Veel bewoners verdienden
een boterham met de handel. Gelukkig zijn veel van de
karakteristieke huizen bewaard gebleven en heeft het
dorp nu een beschermd dorpsgezicht.

Op het Havenrak, ca. 1900Broek in Waterland is altijd een zelfstandige gemeente geweest, met onder zich de dorpen Uitdam en Zuiderwoude. In 1991 is de gemeente opgegaan in de gemeente Waterland.

 

Klik op de afbeeldingen om te vergroten 


Terug naar gemeente Waterland