Zoeken door alles
Zoeken door alles

Katwoude

Katwoude werd al in 1322 in een oorkonde vermeld, waarbij het bestuur van het dorp werd vastgelegd. Hoewel het dorp al sinds 1566 een dorpszegel heeft in de vorm van een kat in een boom, heeft de naam oorspronkelijk niets met een kat te maken. De naam zou teruggaan op het woud (moerasbos) dat groeide op 'kattige' grond: slechte, bultige veengrond.
Door ontginning van het veen daalde het maaiveld zo sterk, dat dijken moesten worden aangelegd, zoals in heel Waterland. Langs de Zuiderzee werd de Hoogendijk aangelegd, en langs de monding van de Purmer Ee (Stinkevuil) de Lagendijk. In 1401 werd de Purmer Ee met de Nieuwendam afgesloten van de Zuiderzee. Later zorgde de Kathammer molen voor het uitslaan van het overtollige water.

Het dorp is altijd klein gebleven, maar vormde tot 1991 een zelfstandige gemeente: de kleinste gemeente van Nederland, met 236 inwoners in 1990. In dat jaar ging Katwoude op in de fusiegemeente Waterland.

Ook de buurtschappen Zedde en Achterdichting worden tot het dorp Katwoude gerekend.

De gemeente Katwoude in 1865  De school/raadszaal van Katwoude, in 1958; nu dorpshuis

Terug naar gemeente Waterland                                                                                                     Klik op de afbeeldingen om te vergroten