Zoeken door alles
Zoeken door alles

Uitdam

Uitdam ontstond als dorp in de 13e eeuw met de aanleg van een dam, waar een veenriviertje uitmondde in de Zuiderzee. Gelegen aan de Waterlandse Zeedijk, was het de woonplaats van schippers van zogenaamde scheepskamelen. Deze speciaal toegeruste schepen hielpen de VOC- en andere vrachtschepen over het ondiepe water van de nabijgelegen zandbank Pampus. In later jaren werden het boerenbedrijf en nog later het toerisme belangrijk.

Uitdam kwam samen met Zuiderwoude in 1628 onder een heerlijkheid te vallen, tot ze samen in 1811 bij de gemeente Broek in Waterland werden gevoegd.
Sinds 1991 maakt Uitdam deel uit van de gemeente Waterland.

 Gezicht op Uitdam vanaf de Waterlandse Zeedijk,1786Topografische kaart 1:25.000, uitsnede, 1958

Terug naar Waterland                                                                                                                            Klik op de afbeeldingen om te vergroten