Zoeken door alles
Zoeken door alles

Wijdewormer

Wijdewormer is een dorp in een droogmakerij, resultaat van het droogmalen van het Wormermeer in 1626. Het polderbestuur functioneerde ook als dorpsbestuur, tot Wijdewormer in 1817 een gemeente werd.

Op deze plek liep naar alle waarschijnlijkheid ooit een veenriviertje, de Weremere. Door zowel ontginning van het veenpakket, dat inklinking tot gevolg had, als door zeespiegelstijging veranderde dat riviertje in een groot binnenwater. Bij iedere storm sloeg er meer grond van de oevers weg. Een pluspunt van het meer was dat het omwonenden de mogelijkheid tot visvangst verschafte.

De drooglegging van de Wijde Wormer ging niet zonder slag of stoot. De eerste poging mislukte toen bij storm de ringdijk doorbrak en men weer helemaal opnieuw moest beginnen. De bodem van het voormalige meer bleek niet zo vruchtbaar als dat van de eerder ontgonnen Beemster, die kleigrond bevatte; de Wijdewormer bestond uit veengrond. Deze leende zich alleen voor veeteelt/weidegrond. De Kleine of Enge Wormer, de verbinding tussen Wijde Wormer en Zaan, werd pas in 1637 drooggelegd.

De bewoners van de Wijdewormer vestigden zich verspreid door de polder. Alleen in het noordoosten ligt een buurtschap: Neck. Vanwege de veeteelt zijn de bewoners van de Wijdewormer altijd sterk op Purmerend gericht geweest, met zijn veemarkt.
Wijdewormer is in 1991 opgegaan in de fusiegemeente Wormerland.

De gemeente Wijdewormer in 1867 In Wijdewormer, plaats en datum onbekend

Terug naar Wormerland                                                                                                                                 Klik op de afbeeldingen om te vergroten