Zoeken door alles
Zoeken door alles

Oostknollendam

Oostknollendam is een gehucht op de oostoever van de Zaan, zusterdorp van het op de westoever gelegen Westknollendam. Waarschijnlijk zijn er al bij de aanleg van de Knollendam mensen aan weerszijden van de Zaan komen wonen. Toen in de 17e eeuw de industrie in de Zaanstreek opkwam bleef Oostknollendam een piepklein gehucht van binnenvissers, terwijl Westknollendam een aantal molens telde. Later zijn wel enkele inwoners zich gaan bezighouden met de walvisvaart en verschenen er een traankokerij en een pakhuis in het dorp.
In de 18e eeuw gingen Oost- en Westknollendammers zich toeleggen op de veeteelt en de kaasmakerij; rond 1850 hadden de dorpen gezamenlijk de grootste veestapel van de Zaanstreek.

Oostknollendam heeft nooit een zelfstandig bestuur gehad; het maakte eerst deel uit van de banne Wormer, en vanaf 1812 de gemeente Wormer (en Westknollendam van Uitgeest).
In 1991 is Oostknollendam met Wormer opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Wormerland.

Kaart van de Zaan met Oostknollendam rechts bovenaan, 1958   Oostknollendam uit de lucht, datum onbekend 

   Klik op de afbeeldingen om te vergroten

 

 

  Terug naar Wormerland